[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]Rekisteri-/tietosuojaseloste

 

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Ergo-Forum Oy ja sen verkkokauppa ergonomia.fi käsittelee asiakkaidensa (jäljempänä myös ”rekisteröity”) henkilötietoja. Ergo-Forum Oy voi koska tahansa oikeus päivittää tätä tietosuojaselostetta tarpeelliseksi katsomallaan tavalla ja tiedottaa tehdyistä olennaisista muutoksista rekisteröityjä. 

 

REKISTERINPITÄJÄ

Ergo-Forum Oy
Y-tunnus: 1521901-3
Arkadiankatu 19, 00100 Helsinki   
 
REKISTERIASIOIDEN YHTEYSTIEDOT

Ergo-Forum Oy, Arkadiankatu 19, 00100 Helsinki

Puhelin: 0400 769 0111

Sähköposti: info@ergoforum.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Asiakasrekisteriin sisältyvien tietojen henkilötietojen käsittely perustuu Ergo-Forum Oy:n oikeutettuun etuun ja asiakassuhteeseen. Tietojen käsittely on tarpeen asiakkuuksien hoitamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, paremman asiakaskokemuksen varmistamiseksi kaikissa kanavissa ja markkinointiviestinnän hoitamiseksi. Asiakkaan suostumuksella, siltä osin kun suostumus tarvitaan, rekisteriä käytetään myös uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja tiedotteiden lähettämistä varten.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan vähintään ne asiakkaan tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitymisen tai oston yhteydessä. Rekisteriin voidaan tallentaa myös käyttäjän itsensä tai Ergo-Forum Oy:n lisäämät tai päivittämät tiedot. 

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

* Ergo-Forum Oy ei ikinä tallenna pankkitunnusten, maksu- tai luottokorttien henkilökohtaisia tunnuksia tai tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään pääasiallisesti rekisteröidyltä itseltään, Ergo-Forumin järjestelmistä ja palveluista, joita rekisteröity käyttää sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. Tietoja voidaan myös kerätä ja päivittää yhteistyökumppaneiden rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, pois lukien seuraavat poikkeukset: viranomaisille lainsäädännön edellyttämällä tavalla tai yritysjärjestelyiden yhteydessä, mikäli Ergo-Forum Oy myy tai järjestelee liiketoimintaansa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Henkilötietojen säilytysaika

Ergo-Forum Oy käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja asiakassuhteen ajan tai uutiskirjeen tilauksen tai muun palvelun voimassaolon ajan. Tietoja voidaan säilyttää myös lainsäädännön nimenomaisesti edellyttämä tai lakisääteisten tai sopimusvelvoitteiden toteuttamisesta johtuva pidempi aika perustuen esimerkiksi takuuvelvoitteisiin. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä säilytetään järjestelmissä, jotka ovat suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla ja palomuurein asianmukaisesti tietoturva-alan yleisten periaatteiden mukaisesti. Manuaalisesti käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin vain asianomaisilla on pääsy. Asiakasrekisteriin on pääsy vain niillä Ergo-Forumin työntekijöillä, joiden työtehtävä tätä edellyttää. 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, se johtaa siihen, ettei Ergo-Forum Oy välttämättä voi tarjota palveluitaan rekisteröidylle.

Lisäksi rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti koska tahansa oikeus:

– saada pääsy henkilötietoihinsa;
– vaatia epätarkkojen ja virheellisten henkilötietojensa oikaisemista tai täydentämistä;
– vaatia henkilötietojensa poistamista;
– saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle lainsäädännön asettamien edellytysten täyttyessä; ja
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn on tehtävä oikeuksiensa toteuttamista koskeva pyyntö yllä määritellylle yhteyshenkilölle. Ergo-Forum Oy voi kieltäytyä rekisteröidyn pyynnön toteuttamisesta tietosuojalainsäädännön mukaisella perusteella.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo Ergo-Forum Oy:n käsitelleen henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vastaisesti.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]