Swoppster

Passiiviset ja ergonomisesti huonot istuma-asennot opitaan usein jo lapsena. Swoppster on neljävuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille suunniteltu versio suositusta Swopper-tuolista, joka kannustaa aktiiviseen istumiseen pienestä pitäen. Swoppster on suunniteltu mukailemaan neljävuotiaiden ja sitä vanhempien lasten luontaista liikkumisen tarvetta: paitsi lasten kasvavat lihakset, myös kehittyvät aivot tarvitsevat jatkuvasti motorisen aktiviteetin tuomaa stimulaatiota terveen kehityksen turvaamiseksi. Opetushallituksen vuoden 2012 ”Liikunta ja oppiminen” –tilannekatsauksessa todettiin fyysisen aktiivisuuden vahvistavan lasten tiedollista toimintaa, erityisesti muistia ja toiminnanohjausta.

Swoppsterin kolmiulotteinen liike pitää vireänä ja opettaa pienestä pitäen istumaan ergonomisesti oikeassa asennossa. Verenkierto aivoihin tehostuu ja keskittymiskyky paranee. Lantionpohjan lihasten aktivoituminen auttaa kehonhallinnassa ja kehittää lasten motorisia valmiuksia.

Swoppsterilla istuminen on paitsi terveellistä, myös hauskaa!

Näytetään ainoa tulos