Håg

HÅGin filosofian mukaan seuraava istuma-asento on aina paras. Kaikki HÅGin tuolit on suunniteltu mahdollistamaan koko kehon liikkuminen ilman, että istujan tarvitsee edes ajatella sitä. Liikkuminen on ihmiselle luonnollista – luonnollisempaa kuin paikallaan istuminen. HÅG pyrkii tuoliensa kokonaisvaltaisessa suunnittelussa muodolla ja toimivuudella stimuloimaan kehoa luonnolliseen liikkeeseen, joka virkistää mieltä ja aisteja. Inspiraatiota on haettu paitsi ratsastajan joustavasta, liikkuvasta istuma-asennosta, myös lasten vilkkaasta asennonvaihtelusta. Tuolien valmistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota valmistustapojen ja käytettyjen materiaalien ympäristöystävällisyyteen, ja HÅG onkin saanut tunnustusta ympäristötietoisen ajattelun pioneerina.